தயாரிப்பு விளைவு மற்றும் ஒப்பீடு

தயாரிப்பு மாதிரி காட்சி

மேல் விமான இராணுவ மற்றும் தொழிற்துறை நிலையான உபகரணங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க முடியும்!

எங்களை பற்றி

Founded in 1995, the company is a professional manufacturer of tactical flashlights, LED germicidal lamps, UV flashlights, HID military search lights and other electric light source products research and development, design, production and sales of limited liability company. The company adheres to the business tenet of ensuring quality, adhering to credibility, and all serving users. With practical skills and scientific management as the foundation, all products enjoy a one-year warranty and lifetime maintenance services.

The Chinese processing plant Henlin Optronics Shaoxing Shangyu Co., Ltd was established in 2008 in Zhejiang Province, China.

ஏன் எங்களை தேர்வு செய்தாய்